امتيازات روز عيد غدير خم

علامه ابن‏مغازلي شافعي (م 483) گويد:
از شهربن حوشب از ابوهريره روايت است كه گفت: هر كه روز هيجدهم ذي‏حجه را روزه بدارد ثواب شصت ماه روزه براي او نوشته شود، و آن روز غدير خم است كه پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم دست علي‏بن ابي‏طالب را گرفت و فرمود: آيا من به مؤمنان از خودشان سزاوارتر نيستم؟ گفتند: چرا، اي رسول خدا. فرمود: “هركه من مولاي اويم پس علي مولاي اوست”. عمربن خطاب گفت: به‏به به تو اي علي‏بن ابي‏طالب كه مولاي من و مولاي هر مؤمني گشتي! آن‏گاه خداوند اين آيه را فرستاد: اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ.

(مناقب ابن‏مغازلي / 19. و آيه در سوره مايده/ 3.)


سايت فطرت