هنرمندان سعودي و رسوايي وهابيت

اين"افشاگري هنري"عرصه را بر وهابيت تنگ كرده است، البته نه در عمل، بلكه در تعبير از باطنشان. و حال، اگر از سوي هييت امر به معروف و نهي از منكر آل سعود، آزادي و امنيت بيشتري بدست آورند، چه چيزها كه از جامعه وهابيت ديده نخواهد شد؟!!!

20/01/2008ميلادي

به قلم سامي جواد كاظم


هر چه تلاش مي كنم خود را از فضاي وهابيت و مخلّفاتش در جامعه دور نگه دارم، باز، روحم بيشتر به دنبال رخدادهاي جديد عصر وهابيت كشيده مي شود، ولي اين رخدادها و اقرارها، از زبان پيروان خودشان است، نه از جانب مخالفان، زيرا"اگر انتقاد از سوي منكر وهابيت باشد ردّ آن آسانتر است"...

مي گويند كار از كار گذشته و پيمانه لبريز شده، و امروز، ديگر كار به جايي رسيده كه شهروندان جامعه خودشان نيز، شروع به انتقاد از پيروان اين افكار ضالّه نموده اند. در حالي كه قبلاً آن (تفكرات وهابيت) را عامل رهايي دهنده شان از مشكلات فرهنگي و تمدني جامعه مي دانستند! اما اكنون مي بينند كه بيشتر و بيشتر، در ورطه گمراهي و رذالت تباه شده اند.

چنانكه كارگردان سعودي به نام حسن عسيري، با كارهاي هنري خود، به اين واقعيت اعتراف مي كند. يكي از كارهاي وي سريال برادران موسي است كه نكات منفي غير قابل كتماني از وهابيت را نشان مي دهد و براي همين بعضي از شبكه هاي ماهواره اي متموّل وهابيت، تلاش زيادي كردند تا قسمتهايي از آن را حذف كنند...

حسن عسيري در سريال برادارن موسي تلاش كرده تا تصاوير متعدد و مكرّري از مسايل اجتماعي كه در جامعه سعودي از حساسيت بالايي برخوردار است، مثل لواط و ناهنجاري جنسي و هتك ناموس و از هم پاشيدگي خانوادگي و آدم ربايي را با كمال صداقت و امانت در فيلم خود نمايش دهد.

"با وجود اين واقعيات، آل سعود، به كدامين افكار وهابيت افتخار ميكند!؟"

حسن عسيري، بعد از سانسور اجباري! بعضي از صحنه هاي داغ (مقصود صحنه هايي است كه از واقعيت وهابيت پرده بر مي دارد) از سريال خود، اكنون به مونتاژ دوباره آن مشغول است!!! زيرا اين شبكه هاي ماهواره اي، آن صحنه هاي افشا كننده را دوست نداشتند و منع كرده بودند... اما العسيري با شهامتي مثال زدني سريال جنجالي ديگري را با نام زنجيرها ساخت كه در شبكه MBC پخش شد. اين سريال، در آغاز سال 2007 آراء و نظرات مثبت زيادي را كسب نمود.

عسيري در دفاع از كارهاي خود مي گويد: من فقط به طرح مسايل مهمي كه زندگي اجتماعي (عربستان) در گير با آن است، مي پردازم و تلاش مي كنم با كارهاي هنري خود واقعيت زندگي جامعه سعودي را آشكار نمايم. وي همچنين به اين نكته اشاره كرد كه در سريال برادران موسي بازيگران بزرگي همچون هيفاء حسين و عبد الناصر الزاير و لمياء طارق و عبير احمد نقش آفريني كرده اند.

گفتني است اين"افشاگري هنري"عرصه را بر وهابيت تنگ كرده است، البته نه در عمل، بلكه در تعبير از باطنشان. و حال، اگر از سوي هييت امر به معروف و نهي از منكر آل سعود، آزادي و امنيت بيشتري بدست آورند، چه چيزها كه از جامعه وهابيت ديده نخواهد شد؟!!!

منبع: www.burathanews.com

ترجمه: سلام شيعه

سايت سلام شيعه