نگاهي گذرا به كتاب المراجعات

كتاب سرشناس المراجعات مجموعه نامه هايي است كه ميان امام عبدالحسين شرف الدين، از علماي سرشناس شيعيان جنوب لبنان و شيخ سليم البشري، شيخ الأزهر مصر رد و بدل شد كه در نهايت رييس الأزهر به مذهب اثني عشري به عنوان يك مذهب رسمي اعتراف كرد.
به گزارش شيعه آنلاين، امام سيد عبدالحسين شرف الدين الموسوي در سال 1290 هـ در كاظمين عراق ديده به جهان گشود اما تبار وي به جبل عامل در جنوب لبنان باز مي گردد.
در سن 32 سالگي از عراق به لبنان بازگشت و فعاليت‌هاي ديني و اجتماعي گسترده اي را در آن منطقه آغاز كرد. مدتي بعد رهبري مبارزه عليه استعمار فرانسه را بر عهده گرفت از همين رو نيروهاي لبناني او را از ديارش اخراج كرده و خانه وي را به آتش كشيدند. ناگزير از لبنان به شام و سپس فلسطين و بعد از آن به مصر رفت. البته او هيچگاه حتي در طول سفرهاي خود نيز دست از فعاليتهاي خود برنداشت.
در مصر با تعداد زيادي از علماي اهل سنت ديدار و گفتگو كرد و اولين مباحثات و مناظرات خود را با شيخ سليم البشري كه آن وقت رياست دانشگاه اسلامي الأزهر را بر عهده داشت، در همان جا آغاز كرد و پس از بازگشت به لبنان از طريق نامه نگاري به مناظرات خود ادامه داد.
هدف وي اثبات حقانيت مذهب تشيع بود و در نهايت هم موفق شد از شيخ الأزهر كه حتي مذهب بودن مكتب جعفري را هم قبول نداشت، اعتراف بگيرد كه پيروي از اين مكتب جايز و بر تمام مسلمانان حلال است.
مجموعه نامه هايي كه ميان اين دو عالم ديني رد و بدل شد 112 نامه بوده است كه اولين آن توسط سيد شرف الدين در 6 ذي القعده 1329 هـ نوشته شد. آخرين اين نامه‌ها نيز در تاريخ 2 جمادي الأولي 1330 هـ توسط شيخ الأزهر نوشته شد.
بر همين اساس شيخ شلتوت كه سال‌ها بعد رياست دانشگاه الأزهر را بر عهده گرفت، با صدور فتوايي رسمي پيروي از مذهب شيعه اثني عشري را رسما مجاز دانست. اين فتوا در 17 ربيع الأول 1378 هـ در قاهره صادر شد.
نكته قابل توجه در اين كتاب اين است كه سيد شرف الدين تلاش كرد براي شرح و توضيح عقايد و احكام مذهب تشيع از منابع و مصادر كتب اهل سنت استفاده كند تا براي شيخ سليم و ديگران قابل قبول‌تر باشد.

ارسال: جمعه20 دي 1387/ 17:9ب.ض
پيوند مطلب: http://www.shia-online.ir/article.asp?id=4113

سايت شيعه آنلاين