صفات حضرت مولا در بيان غدير

صفاتي كه پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم براي حضرت علي عليه السّلام مي شمارد كدامند؟
پيامبر گرامي اسلام در جاي جاي سخنان خود با عبارات مختلفي از حضرت علي عليه السّلام سخن مي گويد و او را به مردم مي شناساند كه از جمله آنها برادر، وصي، جانشين پيامبر، نخستين مومن، اولين نمازگزار، فدايي پيامبر، برگزيده الهي، بيان كننده حلال و حرام، حامل علوم الهي، امام مبين، و دعوت كننده به درستي و راستي و نابود كنندۀ نادرستي، مفسر و بيان كننده قرآن و... مي باشد:
* عليّ بن ابي طالب، برادر، وصي و جانشين من در ميان امت و امام پس از من است.
* او نخستين كسي است كه به خدا و رسول او ايمان آورد و جان خود را[در ليلة المبيت] فداي رسول او نمود. او تنها كسي است كه [دو سال] در كنار رسول خدا، خدا را عبادت نمود در حالي كه جز او كسي از مردم ايمان نياورده بود و خدا را نمي پرستيد.
* علي اولين نمازگزار و پرستشگر خدا به همراه من است. از سوي خداوند به او فرمان دادم تا [در شب هجرت] در بستر من بيارامد و او نيز فرمان برده، پذيرفت كه جان خود را فداي من كند.
* اي مردم! او را برتر دانيد، كه خداوند او را برگزيده و پيشوايي او را بپذيريد، كه خداوند او را بدين مقام منصوب كرده است.
* خداوند عزوجل هم حلال و هم حرام را براي من بيان فرموده و آن چه پروردگارم از كتاب خويش و حلال و حرامش به من آموخته در اختيار علي نهاده ام..
* اي مردم! او را برتر بدانيد. چرا كه هيچ دانشي نيست مگر اين كه خداوند آن را به من تعليم نمود و من نيز آن را به علي پيشواي پرهيزكاران آموختم
* او (علي عليه السّلام) پيشواي روشنگر است كه خداوند او را در سوره ي ياسين ياد كرده كه:
«و كُلَّ شَيءٍ أحصَيناهُ في امامٍ مُبين»
و دانش هر چيز را در امام روشن گر برشمرده ايم...
* اي مردم! از علي رو برنتابيد و از امامتش نگريزيد و از سرپرستي اش رو برنگردانيد. او [شما را] به درستي و راستي خوانده و [خود نيز] بدان عمل نمايد. او نادرستي را نابود كند و از آن بازدارد. در راه خدا نكوهشِ نكوهش گران او را از كار بازندارد.
* پس به خدا سوگند كه باطن ها و تفسير قرآن را آشكار نمي كند مگر همين كه دست و بازوي او را گرفته و بالا آورده ام.

10- معرفي حضرت علي عليه السّلام در غدير چگونه بود؟
پيامبر بعد از سخنان مقدماتي، از مردم سوال كردند:
اي مردم! چه كسي سزاوارتر از شما به شماست؟
گفتند خدا و پيامبر او
آن گاه با دست مبارك خود، بازوي حضرت علي عليه السّلام را گرفتند و بالا برده به اندازه اي كه پاهاي حضرت علي عليه السّلام مقابل زانوهاي رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم قرارگرفت و سپس فرمودند:
اي مردم! اين علي، برادر و جانشين و وصي من بر امتم مي باشد. علم و دانش من نزد اوست و او جانشين من براي تفسير قرآن است و اوست كه مردم را به قرآن دعوت مي كند و به آن چه خشنودي خداست عمل مي كند و با دشمنان خدا مي جنگد و با پيروان قرآن دوستي مي نمايد و مردم را از مصيبت خدا باز مي دارد.
[سپس فرمودند:] علي جانشين رسول خداست و «اميرالمومنين» است و اوست امام هدايتگر و كسي كه به امر خداوند قاتل ناكثين و قاسطين و مارقين خواهد بود. من اين سخن را مي گويم و هيچ كسي حق ندارد خلاف آن را بگويد.
اللهم وال من والاه و عاد من عاداه والعن من أنكره و أغضب علي من جحد حقّه
خدايا هر كس علي را دوست مي دارد تو او را دوست بدار و هر كس علي را دشمن مي دارد تو او را دشمن بدار و هر كس امامت او را انكار مي كند تو او را لعنت كن و هر كس حق او را انكار مي نمايد تو بر او خشم نما.
خدايا، تو وحي خود را بر من نازل نمودي كه امامت بعد از من مخصوص ولي تو علي بن ابي طالب باشد و با بيان اين موضوع و نصب علي به امامت، دين خود را براي بندگانت كامل و نعمت خويش را بر آنان تمام نمودي و راضي شدي كه اسلام [ با ولايت علي و فرزندان او] دين مردم باشد، و فرمودي: هر كس جز اسلام را دين خود بداند هرگز از او پذيرفته نخواهد شد و در آخرت از زيانكاران خواهد بود.
خدايا من تو را گواه مي گيرم – گرچه گواهي من [نيز براي مردم] كافي است – كه من اين رسالت را ابلاغ نمودم.

به نقل از وبلاگ"راه وصال"