در مورد امام مهدي عليه السلام(2)

در هيچ يك از آيين ها به اندازه اي كه در اسلام به آمدن آن راد مردِ دادگري و داد گستري، تأكيد شده، تأكيد نشده است. در ده ها آيه نويد بخش و صدها روايت اميد زا، ابعاد گوناگون اين رستا خيز جهاني، براي برقراري آسايش و امنيت همگاني، موشكافانه، بررسي شده است.

به اندازه اي كه در اسلام به مؤمنان و مسلمانان سفارش شده كه براي آمدن آن عزيز دعا كنند، در ديگر اديان و مكاتب، در اين باب، سخني به ميان نيامده است.
دعاهاي مهدوي خود به تنهايي، گستره اي شگرف از معارف بلند اسلامي را در بر دارند.

ويژگي هاي مهدي موعود تنها در اسلام به روشني، بيان شده و روشن تر از آن چه در متون اهل سنت آمده، در رواياتي كه شيعيان از رسول خدا صلي الله عليه و آله وايمه ي هدا نقل كرده اند، آمده است؛ نشانه هاي روشن تري همانند:
نسب آن حضرت، ولادت شگفت انگيز، نهان زيستي، طول عمر، چگونگي برپايي حكومت جهاني و...

برگرفته از كتاب مهدويت آرمان آسماني ص9