واژه ي مولا در غدير

النَّبِيُّ أَوْلي‏ بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
نبي نسبت به مؤمنين از خودشان سزاوارتر است.(يعني نسبت به آنان داراي مقام ولايت است)
الاحزاب 6

مقدمه:
تنها كسي كه داراي مقام ولايت و سرپرستي -البته از جانب خداي سبحان- است مي تواند نسبت به مؤمنين سزاوارتر از خودشان به آن ها باشد.

مشخصً:
وقتي پيامبر صلي الله عليه و آله وجود اين مقام الهي را از مردم اقرار مي گيرند و بلا فاصله مولويت خود را اعلام مي دارند به آن معنا خواهد بود كه
واژه ي مولا در آن بحث به همان معناي سرپرستي است. نه به معناي دوست.


توضيح:
ايشان در روز غدير از مردم اقرار گرفته فرمودند:
الست بالمومنين اولي من انفسهم؟
آيا من نسبت به مردم از خودشان سزاوارتر نيستم؟
كه مردم جواب بلي دادند.
و سپس فرمودند:
من كنت مولاه فعلي مولاه
هر كه من مولاي اويم اين علي مولاي اوست.

نتيجه:
با توجه به مقدمه چيني نبي اكرم صلي الله عليه و آله نمي توان اطلاق كلمه ي مولا به علي بن ابيطالب عليه السلام را به غير از ولي و سرپرست معنا كرد.

خداحافظ

فطرت