لطفاً از كسي كمك نگيريد!

به من گفت:چطور به خودت جرات مي دهي از مخلوقات غيبي كمك غيبي بگيري؟!
مگر نمي داني بايد هرچيزي را از"فقط خدا" خواست و لاغير؟!

مي خواستم بگويم: خوب خداوند در عالم غيب هم واسطه هايي قرار داده است.

به من گفت: اين اعتقادات همه شرك است و مشرك محكوم به قتل.

مي خواستم اين آيه از قرآن را برايش تلاوت كنم، ترسيدم به قرآن هم جسارت كند.

لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّه‏ (الرعد 11)
براي او(انسان)، مأموراني است كه پي در پي، از پيش رو، و از پشت سرش او را از امر خدا [حوادث غير حتمي‏] حفظ مي‏كنند.

بيشتر بخوانيم:
واسطه هاي عالم غيب
لطفاً به كسي كمك نكنيد

فطرت