يستمعون القول فيتبعون احسنه...

خيلي وقت است كه سر ما را كلاه گذاشته اند. آيه اي از آيات قرآن را به اشتباه تفسير كرده اند و به اسم دگر انديشي ديني به خوردمان داده اند.

آيه از اين قرار است:

فَبَشِّرْ عِبَادِ(*)الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ‏
(الزمر17و18)

ترجمه ي تفسيري آنان چنين است:
بندگاني را بشارت ده كه همه سخنان را مي شنوند و بهترين آن را انتخاب مي كنند.
در صورتي كه اين ترجمه غلط است و اين اشتباه خيانتي بزرگ است به قرآن.

كسي كه كوچك ترين آشنايي با عربي داشته باشد مي داند كه "القول" اسمي است معرفه
يعني اشاره به يك سخن خاص دارد نه هر سخني.
البته اگر الف و لام ابتدايي نمي بود و فقط مي خوانديم "قول" اين ترجمه تاحدودي درست مي بود. اما به هرحال اين گونه نيست.

و اما برداشت درست:
پس بندگان را بشارت ده! (*) همان كساني كه آن سخن خاص را مي‏شنوند و از آن به بهترين وجه پيروي مي‏كنند.

ان شاء الله اين موضوع به جهت اهميت آن و اختلاف بين برداشت از ظاهر آيه با مفهوم آن در نوشته هاي بعدي پيگيري خواهد شد. از جمله اين كه"برگزيدن بهترين آن ها"صحيح است يا"به بهترين وجه پيروي كردن"درست است.
----------------------------------------------------------------
بيشتر بخوانيم:
شكوه مكه
حق الناس يا حق الله؟
گول نخور برادر
يادي از سپاه حضرت طالوت عليه السلام
عبادت به جز خدمت خلق نيست؟
شنبه ماهي نگير
آتش
وقتي خدا لعنت مي كند
جمعيت اهل سنت بيشتر است پس...

فطرت