بررسي يك تهمت تاريخي!

وقتي سخني را به دروغ به كسي نسبت بدهي به او تهمت زده اي.

از قول امام صادق عليه السلام گفته اند كه: ابوبكر دوبار من را به دنيا آورده است يعني از دو طرف نسب من به ابو بكر مي رسد.
هيچ كدام از شيعيان اين حديث را نقل نكرده اند اين روايت را هيچ‌يك از علماي شيعه نقل نكرده اند، تنها مرحوم ابو الفتح اربلي در كتاب كشف الغمه آن را از عبد العزيز بن اخضر جنابذي كه سني حنفي است نقل كرده.

ضمناً حديث از نظر اهل سنت هم بي اعتبار است. براي بررسي بيشتر كليك كنيد

فطرت