بازهم پرتقال فروش عصمت خوب است. به شرط آن‌كه ما بگوييم. خيلي هم خوب است. اصلاً خلفا، و همه‌ي صحابه معصوم بوده‌اند! مثلاً وقتي كه شيطان جناب خليفه را مي‌ديد قالب تهي مي‌كرد و راهش را كج مي‌كرد و مي‌رفت وگرنه بيچاره مي‌شد! اما توجه داشته باشيد اگر بخواهيد موضوعيت عصمت در مورد خاندان پيامبر صلي الله عليه و آله را مطرح كنيد ما مورمورمان مي‌شود و اصلاً اصل عصمت را فراموش خواهيم كرد. مي‌دانيد كه! ما اهل وهابيت اصولاً همه‌چيزمان يك‌جوري است. مثل همين يكي. ما اصل را رد مي‌كنيم اما اصلش را رد نمي‌كنيم. حالا پيدا كنيد پرتقال فروش را! منبع: وب‌سايت اسلام تكس