قاتل خوب

هركس خليفه‌ي مسلمين را بكشد خيلي بد است و كافر است و خلاصه جايش آخر جهنم است، مگر آن كه قاتل علي بن ابيطالب عليه السلام باشد!
خط بالا منطق آقاي ابن تيميه است. او از قاتل عمر و ابوبكر و عثمان بد مي‌گويد و بد مي‌گويد و بد مي‌گويد اما قاتل مولاي ما اميرالمؤمنين عليه السلام را"عابد"معرفي مي‌كند. ابن تيميه آن‌قدر واضح و آشكار دشمني مي‌كرد كه حتي بزرگان اهل تسنن هم او را رد كرده‌اند. لعنت خدا بر او باد.

منبع: اسلام تكس با كمي تلخيص