روزي در كنار قبرستان بقيع مدينه بوديم. يكي از اين وهابي ها براي اينكه عاشقان ايمه(عليه السلام) را از قبور آن ها در بقيع دور كند،تسبيحي را در دست مي گيرد و مي اندازد پايين،سپس رو به حضرت امام حسن مجتبي(عليه السلام) مي كند و مي گويد:
امام حسن تسبيح منو بده،امام حسن تسبيح منو بده
(مردم در حال ديدن اين صحنه بودند و احتمال وجود شك و ترديد در آن ها وجود داشت از اين جهت كه ايمه نمي توانند رفع حاجت هاي مردم كنند)
من بلافاصله تسبيح خودم را به زمين انداختم و گفتم:
خدايا تسبيح منو بده خدايا تسبيح منو بده!!
شيعه نيوز