شيعه يعني...

امير مؤمنان علي عليه السلام پس از روزگاري دراز يكي از شيعيان خود را ديد كه آثار پيري در او نمايان بود و هنوز تند و چالاك راه مي‏رفت.

فرمود:"اي مرد، سنّ تو بالا رفته!"

گفت:"در اطاعت تو اي اميرمؤمنان."

فرمود:"هنوز تند و چالاك هستي!"

گفت:"بر ضد دشمنان تو اي اميرمؤمنان."

فرمود:"هنوز در تو رمقي مي‏بينم!"

گفت:"آن هم در اختيار توست اي اميرمؤمنان."


بحارالانوار جلد 42 /صفحه 186

فطرت