چه كسي راست گفت؟

فصل نامه ي نداي اسلام(وابسته به حوزه ي علميه ي زاهدان) شماره 5، بهار 1380، صفحه 33:

از ديدگاه اهل سنت انبياء بعد از خود براي خويشاوندان و بازماندگان خود مال دنيوي به ارث نمي گذارند و اموالشان در راه اسلام و منافع امت وقف مي شود.
در ادامه ي نشريه به نقل از عايشه آمده است:

حضرت ابوبكر صديق فرمود:از رسول خدا صلي الله عليه[وآله] شنيدم كه فرمود:
از ما انبياء كسي ارث نمي برد، آن چه بعد از خود مي گذاريم، صدقه است.

***
سوره ي نمل آيه 16:
وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُد
سليمان از داوود ارث برد

سوره ي مريم آيه6:
يَرِثُني‏ وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا
[زكريا:خداوندا فرزندي به من عطا كن]كه از من و آل يعقوب ارث بَرد.
***
چه كسي راست گفت؟
قرآن يا حضرت ابوبكر صديق!!
صديق يعني كسي كه خيلي راست مي گويد.