فدك ارث نبود!

عدم استفاده درست از واژگان در موارد اختلافي، حل موضوع را با مشكل همراه مي سازد.

ارث
واضح و روشن است كه ارث مالي است كه از متوفي به بازماندگان مي رسد.

حالا اگر متوفي قبل از مرگ و در زمان حيات خود به فرزندش چيزي ببخشد آن ارث محسوب نمي شود بلكه مال شخصي آن فرزند به حساب مي آيد.

يعني پس از مرگ او، فرزندان ديگرش نمي توانند از سهم الارث فرزندي كه در زمان حيات پدر مالي دريافت كرده، چيزي كم كنند به اين بهانه كه تو قبلاً چيزي گرفته اي.
و فدك نيز از اين قرار است...

فدك ارث نبود.

مالي بود كه پيامبر صلي الله عليه و آله در زمان حياتشان به دخترشان بخشيدند.

در كناب ينابيع المودة(از كتب سنيان)صفحه ي 441 آمده است:

زماني كه آيه «وَ آتِ ذَا الْقُرْبي‏ حَقَّه» نازل شد رسول خدا صلي الله عليه و آله فاطمه[سلام الله عليها] را طلبيدند و فدك را به ايشان بخشيدند.

توضيح بيشتر(كليك)

فطرت