زيارت عاشورا و علامه اميني

آنچه كه بيش از كتاب الغدير، آخرت علامه اميني را آباد كرد: زيارت عاشورا

مرحوم حجت الاسلام دكتر اميني چنين مي نويسد:

پس از گذشت چهار سال از فوت مرحوم پدر بزرگوارم علامه اميني نجفي يعني سال ۱۳۹۴ هجري قمري، شب جمعه اي قبل از اذان فجر ايشان را در خواب ديدم. او را شاداب و خرسند يافتم.

جلو رفته و پس از سلام و دست بوسي عرض كردم:

پدر جان! در آنجا چه علمي باعث سعادت و نجات شما گرديد؟ گفتند: چه مي گويي؟

مجددا"عرض كردم:

آقا جان! در آنجا كه اقامت داريد، كدام عمل موجب نجات شما شد؟

كتاب الغدير... يا ساير تأليفات.... يا تأسيس و بنياد كتابخانه اميرالمؤمنين عليه السلام؟

پاسخ دادند: نمي دانم چه مي گويي. قدري واضح تر و روشن تر بگو!

گفتم: آقا جان! شما اكنون از ميان ما رخت بر بسته ايد و به جهان ديگر منتقل شده ايد.

در آنجا كه هستيد كدامين عمل باعث نجات شما گرديد از ميان صدها خدمت و كارهاي بزرگ علمي و ديني و مذهبي؟

مرحوم علامه اميني درنگ و تأملي نمودند، سپس فرمودند: فقط زيارت ابي عبدالله الحسين عليه السلام.

عرض كردم: شما مي دانيد اكنون روابط بين ايران و عراق تيره و تار است و راه كربلا بسته، چه كنم؟

فرمود: در مجالس و محافلي كه جهت عزاداري امام حسين عليه السلام برپا مي شود شركت كن. ثواب زيارت امام حسين عليه السلام را به تو مي دهند.

سپس فرمودند: پسر جان! در گذشته بارها تو را يادآور شدم و اكنون به تو توصيه مي كنم كه زيارت عاشورا را هيچ وقت و به هيچ عنوان ترك و فراموش نكن.

مرتبا"زيارت عاشورا را بخوان و بر خودت وظيفه بدان.

اين زيارت داراي آثار و بركات و فوايد بسياري است كه موجب نجات و سعادتمندي در دنيا و آخرت تو مي باشد... و اميد دعا دارم.

آري!

علامه اميني با كثرت مشاغل و تأليف و مطالعه و تنظيم و رسيدگي به ساختمان كتابخانه اميرالمؤمنين عليه السلام در نجف اشرف مواظبت كامل به خواندن زيارت عاشورا داشتند و سفارش به زيارت عاشورا مي نمودند و به اين جهت (خودم) حدود سي سال است مداوم به زيارت عاشورا مي باشم.