نكاتي از سخنان حجت الاسلام شهاب را بخوانيد

_ به نظر مي رسد اگر قرار باشد شيعيان قلب مقدس امام عصر(عجل الله تعالي فرجه) را به عنوان صاحب عزاي امشب و فردا را آرام كنند رهگذري باشد از دعا براي سلامتي حضرتش. تلاش عبد صالح ايجاد يك عمل مطلوب و مورد پسند خالقش است تا در نهايت به واسطه صدور اين عمل از طرف عبدمعبود به ديد رحمت نگاه كند و اين عبد به مقام مرحوم بودن و مشمول رحمت خاص خدا شدن قرار بگيرد.

_ بين فلاح و فوز فرق معنايي مي باشد. فلاح رستگاري اعتقادي انسان را مي گويند ولي فوز رستگاري عملياتي بنده است. خدا مي خواهد جلوه اين رستگاري را در اعمال من و شما ببيند. خداوند مي فرمايد آخرين نقطه فلاح دست شيعيان علي بن ابيطالب است كه سند آن سوره مؤمنان است كه به نام شيعيان زده شده است. فلاح در گرو ايمان اعتقادي است كه نقطه كمالش ايمان به ولايت اميرالمؤمنين و يازده نور پاك از آن صلب شامخ است.

_ مرحله فوز يا رستگاري عملي يك مرحله بالا است. اگر كسي فايز شد درست در كنار ايمه قرارش مي دهند. اگر به مقام فوز رسيد جايگاهش همنشيني و انس حقيقي با حضرت محمد(صلي الله عليه واله) در بالاترين رتبه بهشت قرار مي گيرد. در ميان روايات بالغ بر 25 مورد براي فايز شدن وجود دارد اما سه چهار تاي آن كليدي است. براي رسيدن به نتيجه مطلوب بايد كوتاه ترين راه كم خطر ترين راه و راهي كه راه اتصال باشد را بپيمايد.

_ اولين عامل براي فايز شدن همين كلام نوراني قرآن اطاعت است. مقدمه اطاعت هيچ وقت براي انساني كه ادعاي مطيع بودن مي كندحاصل نمي شود مگر آن كه معرفت به مطاع داشته باشد. تمام حكما فرمودند مطيع زماني به مطاع خودش سلمنا بگويد و مطاع با ديد رحمت و توجه و مغفرت به آن نگاه كند كه اين دو مقدمه را داشته باشد. يك مطاع خود را بشناسد و دو دوستش داشته باشد و به آن محبت داشته باشد.

_ خالق در مسير اطاعت دنبال يك چشم گفتن است و اگر در اوج خطا هم باشيم به سرعت جواب انسان را مي دهد. خدا بهانه جو است. بهانه را يك طوري دستش بدهيد ورق را برمي گرداند. در روايتي از وجود نازنين حضرت محمد داريم كه خدا هر روز اين طوري ندا مي دهد كه من صاحب قدرت هستم و اگر مي خواهيد در دو دنيا عاقبت به خير شويد اطاعت كنيد من را كه آن هم با انجام واجب و ترك محرم است.

_ دومين عامل تقوا مي باشد. دهانه نفس را بكشيد. اميرالمؤمنين فرمودند كه حرام عموميت دارد. امام رضا(عليه السلام) مي فرمايد كه گناهان كوچك راه را باز مي كند و مستقيم تو را در گناه كبيره مي اندازد و راه جلوگيري آن تقوا است.

_ سومين عامل انقطاع است كه بايد از اين مردم بريد. البته با خلق باشيد ولي براي خالق. وقتي از مردم بريديم به سفر معنوي مي رسيم.

_ چهارمين عامل كه كوتاه ترين راه است و به هر چه مي خواهيد مي رسيد و آن اين است كه محبت امام حسين در دل انسان بتابد. از كانال سيدالشهدا تقوا براي انسان مي آيد. با اشك بر سيدالشهدا به هر چه مي خواهيد مي رسيد. اگر در سينه محبت امام حسين نباشد معطل هستيد. خدا يك شب قدر دارد و آن هم زهرا است. حب حسين دنيا را زير و رو مي كند.

شيعه نيوز