آشنايي مختصر با"ابن شهر آشوب"محدث و عالم بزرگ شيعه

محمد بن علي بن شهرآشوب مازندراني، عالم و محدث بزرگ اسلامي است كه در مازندران ديده به جهان گشود. ايشان ملقب به زين الدين و رشيدالدين بود. اين واعظ شيعي مذهب به دلايل مذهبي ناگزير به ترك وطن در دوره سلجوقيان گرديد و رهسپار حلب شد. ابن شهرآشوب، متكلم، واعظ، قاضي و اديبي معروف بود و از دانشمندترين علماي زمان خويش محسوب مي شد.

وي آثار برجسته اي از خويش به جاي گذاشته كه از جمله آثار وي مي توان معالم العلما، مناقب آل ابي طالب، متشابه القرآن و الاربعين را مي توان نام برد.

همچنين اين عالم وارسته از سوي علمايي چون امام محمد غزالي و خطيب خوارزمي اجازه نقل حديث داشت. وي گذشته از تبحر علمي، طبعي موزون نيز داشته و شعر مي سروده است.

از حيث توثيق رجال تا سده 11 ق. درباره او سكوت شده ولي در اين سده ميرداماد اجتهاداً وي را توثيق كرد و پس از آن در كتب رجالي به تكرار به توثيق وي پرداخته شده است. از جمله استادانش احمد غزالي، جارالله زمخشري، ابوعلي طبرسي، ابوالحسن بيهقي فريد خراسان، خطيب خوارزمي و قطب الدين راوندي اند و شمار شاگردانش ابن ادريس حلي و ابن بطريق حلي و ابن ابي طي حلبي و ابن زهرة حلبي نامورند.ابن شهرآشوب، سرانجام در 22 شعبان سال 588 ق. چشم از جهان فرو بست. مقبره وي در جبل الجوشن در نزديكي محلي مشهور به مشهد الحسين عليه السلام (واقع در شهر حلب، منطقه شمالي شام) واقع شده است.

پايگاه اطلاع رساني شيعه شناسي