قلب القلوب

بسمه تعالي
1- خداوند متعال تعداد ماه هاي سال را دوازده ماه اعلام مي دارد.«ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله.. »(توبه/36)(همانا عدد ماه هاي سال در كتاب خدا دوازده ماه است.) در اين ميان تنها ماهي كه نام آن در قرآن كريم آمده است، ماه مبارك رمضان است.«شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن.. »(بقره /185)(ماه رمضان ماهي است كه قرآن در آن نازل شده است.)
وجود سه ويژگي شاخص است كه خداوند رحمان اين ماه را نسبت به ساير ماه ها برتري و شرافت بخشيده است:
الف) نزول قرآن: «شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن.. » (بقره /185) (ماه رمضان ماهي است كه قرآن در آن نازل شده است.)
ب) قرار گرفتن ليلة القدر در اين ماه:«انا انزلناه فيه ليلة القدر»(قدر/1) (ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم)
ج) فريضه روزه: «... فمن شهد منكم الشهر فليصمه...»(بقره/185) (پس هر كس ماه رمضان را دريابد،بايد روزه بگيرد.)
در ادعيه ماه مبارك رمضان نيز به اين ويژگي ها تأكيد شده است. از جمله در دعاي « يا علي يا عظيم » مي خوانيم: «... و هذا شهر عظمته و كرمته و شرفته و فضلته علي الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليَّ و هو شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن...... وجعلت فيه ليلة القدر و جعلتها خير من الف شهر....»(و اين ماهي است كه آن را بزرگ داشتي و به آن كرامت و شرافت بخشيدي و آن را بر تمامي ماه ها برتري دادي و آن ماهي است كه روزه اش را بر من واجب كردي؛ آن ماه رمضان است، ماهي كه در آن قرآن را نازل كردي.... و شب قدر را كه از هزار ماه برتر است در آن قرار دادي.)
در روايات متعددي نيز به برتري اين ماه نسبت به ساير ماه ها اشاره شده است. حضرت رسول اكرم (ص) در خطبه مشهور خود در آخرين روزهاي ماه شعبان فرمودند:«اي مردم! بدرستي كه ماه خدا با رحمت و آمرزش به شما رو كرده است. ماهي كه بهترين ماه ها نزد خداوند است، و روز هايش بهترين روزها و شب هايش بهترين شب ها است... آن ماهي است كه خداوند شما را به ضيافت خود دعوت نموده است...»(مفاتيح الجنان به نقل از امالي شيخ صدوق).همچنين در فرمايش ديگري فرمودند:«رمضان ماهي است كه ابتدايش رحمت است و ميانه‏اش مغفرت و پايانش آزادي از آتش جهنم.»(بحار الانوار، ج 93، ص 342).امام رضا(ع) نيز فرمودند:«هر كس ماه رمضان يك آيه از كتاب خدا را قرايت كند مانند اين است كه درماه هاي ديگر تمام قرآن را بخواند»(بحار الانوار ج 93، ص 346)
با توجه به اين ويژگي ها مي توان گفت، ماه مبارك رمضان «قلب الشهور»است.

2- لحظه به لحظه ماه مبارك رمضان داراي شرافت و قداست و بزرگي است.اما در همين ايام سراسر بركت و رحمت،اوقات و ساعاتي شرافت خاص و برتري ويژه دارند.در ماه مبارك رمضان،ليلة القدر شاخص است. در حقيقت ليلة القدر نه تنها در ماه مبارك رمضان، بلكه در تمام ايام سال شاخص و با عظمت است،عظمتي غير قابل درك:« انا انزلناه في ليلة القدر و ما ادارك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر»(قدر/1-3)
(همانا ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم  و تو چه مي داني شب قدر چيست؟ شب قدر از هزار ماه برتر است)
از آنجا كه اين شب از هزاران ماه برتر است و عظمت آن غير قابل درك، و اين شب در ماه مبارك رمضان قرار دارد،بايد گفت ليلة القدر قلب ماه مبارك رمضان است. امام صادق(ع) فرمودند:« از كتاب خدا اين گونه استفاده مي شود كه تعداد ماه هاي سال دوازده ماه است و سرآمد آنها ماه رمضان، و ليلة القدر، قلب ماه رمضان است.»
(تفسير نور الثقلين،ج 5)

3- شرافت و بزرگي ليلة القدر به چند علت است:
الف) نزول قرآن كريم:«انا انزلناه في ليلة القدر»(قدر/1)(ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم)
ب) تعيين مقدرات عالم توسط حضرت حق: امام صادق(ع) فرمودند:«برآورد اعمال در شب نوزدهم انجام مي‏گيرد و تصويب آن در شب بيست ويكم و تنفيذ آن در شب بيست‏سوم»
(وسايل الشيعه، ج 7 ص 259)
ج) نزول فرشتگان همراه با حضرت روح بر انسان كامل و حجت زمان و عرضه مقدرات بر ايشان:« تنزل الملايكة و الروح فيها باذن ربهم من كل امر»(قدر/4)(در اين شب فرشتگان و روح باذن خدا از هر فرمان و دستور الاهي نازل مي شوند).امام باقر(ع) فرمودند:«در شب قدر به ولي امر هر عصر تفسير امور سال به سال نازل مي شود و درباره خود و ديگران به دستورات مخصوصي مأمور مي گردد.»
(كافي- كتاب الحجة)
اگر براي ايام سال قلبي باشد، آن ماه مبارك رمضان است وقلب ماه مبارك رمضان نيز،ليلة القدر است،و قلب ليلة القدر، قلب حجت خدا است. بواسطه فيض وجودي اواست كه عالم امكان مورد عنايت حق تعالي قرار مي گيرد.قلب امام مجراي فيض حضرت حق به بندگان است و خداوند مقدرات عالم را توسط فرشتگان بر خليفه و حجتش عرضه مي دارد تا با امضاء او اجرا گردد.
آري! قلب امام زمان(عج)، قلب ليلة القدر است و مورد نظر حضرت حق.حال كه اين گونه است بايد در اين قلب براي خود جايي باز كرد كه اين قلب محل نزول رحمت خاصه خداوند ومجراي فيض اوست. شايد تأكيد بر اهتمام و توجه به دعاي فرج در شب بيست و سوم ماه مبارك رمضان نيز اشارتي باشد به اين مهم. والسلام.


سايت والقلم