رسول اكرم صلي الله عليه وآله وسلم از دو يادگار گران بها براي پس از خويش خبر دادند، و كتاب خدا و اهل بيت شان عليهم السلام را به عنوان هدايت گراني برشمردند كه تا قيامت همراه يكديگر هستند، و اگر از آن دو پيروي شود، گمراهي و ضلالت پديد نخواهد آمد. اين مطلب به بيان هاي مختلف در معتبرترين كتب اهل سنت، نقل شده است. (1) به وضوح آشكار است كه طبق اين بيان، اگر بين مسلمانان، ميان قرآن و اهل بيت پيامبر اكرم صلوات الله عليهم، جدايي افتاد، نتيجه اش گمراهي از راه حق خواهد بود.
از سوي ديگر بنا به نقل صحاح درجه اول اهل سنت، پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه وآله وسلم براي هدايت امت پس از خويش، نه تنها از وجود اماماني خبر داده اند، بلكه تعداد و وصف آنها را نيز بيان كرده اند. به اين حديث كه در بالاترين درجه ي اعتبار نزد اهل سنت قرار دارد، توجه كنيد:
دين اسلام تا روز قيامت، هميشه پابرجا بوده و دوازده نفر كه از قريش هستند، خليفه و جانشين من خواهند بود. (2)
نتيجه اي كه از دو حديث صحيح فوق به دست مي آيد اين است كه تا روز قيامت قرآن و عترت پيامبر اكرم عليهم السلام براي هدايت مردم همراه يكديگر هستند و تعداد جانشينان پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله وسلم تا پايان تاريخ دوازده نفر مي باشد.
سوالي كه پس از نقل اين دو حديث صحيح در برابر اهل سنت قرار مي گيرد، اين است؛
در معتبرترين كتب مذهب شما، سخن از دوازده خليفه ي قريشي رفته است. در نظر شيعه اين دوازده نفر كاملا مشخص و معلوم هستند، آيا شما كه مدعي پيروي از سنت پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله وسلم هستيد، مي توانيد اين دوازده نفر را به ما معرفي كنيد؟ بر فرض كه مبناي شما را در مورد چهار خليفه ي نخست بپذيريم، خليفه ي پنجم تا دوازدهم را چه كساني مي دانيد؟ در مذهب شما دو كتاب صحيح بخاري و صحيح مسلم پس از قرآن مجيد معتبرترين كتاب ها هستند، آن چه نقل كرديم، براساس گزارش اين دو كتاب بود؛ حال بفرماييد آن دوازده نفري كه رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم به عنوان جانشين خود تعيين كرده اند، چه كساني هستند؟ آيا امكان دارد به سادگي از كنار موضوع مهم هدايت مسلمانان كه متوقف بر همراهي كتاب خدا و عترت پيامبر عليهم السلام است، بگذريم و اين دوازده جانشين را نشناسيم؟ لطفا بدون حاشيه رفتن، هشت نام را ذكر كنيد، كساني كه خليفه ي پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله وسلم هستند و مهم ترين كتب مذهب شما از آنان خبر داده اند.

گرچه يقين داريم اهل سنت پاسخي براي اين سوال ندارند و دراين مورد نيز مانند موارد بسيار زياد ديگر، سنت پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله وسلم را وانهاده اند، اما اين سوال را مطرح كرديم تا برخي از دوستان اهل سنت، تاملي كنند و در اعتقادشان تجديد نظر نمايند. از طرف ديگر دوستان شيعه خرسند باشند كه مذهب تشيع، عمل كننده ي واقعي به سنت رسول گرامي اسلام صلوات الله عليه وآله است.

—————————————————————————————-

پي نوشت ها:
1- گوشه اي از منابع اهل سنت در اين مورد:
الف- صحيح مسلم، جلد7، باب فضايل علي بن ابيطالب عليه السلام، صفحه123
ب- صحيح ترمذي، جلد3، باب مناقب اهل بيت النبي عليهم السلام، صفحه199
2- گوشه اي از منابع اهل سنت در اين مورد:
الف- صحيح بخاري، جلد6، كتاب الاحكام، صفحه65
ب- صحيح مسلم، جلد6، كتاب الامارة، صفحه3-4، باب الناس تبع لقريش، ناشر: دارالفكر، بيروت، لبنان
ج- مسند احمد حنبل، جلد5، صفحه89 و92، ناشر: دار صادر، بيروت، لبنان
د- صحيح ابن حبان، جلد15، صفحه43، ناشر: موسسة الرسالة
هـ- مسند ابي يعلي، جلد13، صفحه456، ناشر: دارالمامون للتراث
و- مستدرك حاكم، جلد4، صفحه501
ز- صحيح ابي داود، جلد4، صفحه106
ح- مسند ابن الجعد، صفحه390، ناشر: دارالكتب العلمية، بيروت، لبنان
ط- الاستيعاب، ابن عبدالبر، جلد2، صفحه656، ناشر: دارالجيل، بيروت، لبنان

وبلاگ بياييد بيشتر بدانيم(سيد حيدر حسيني)