بررسي حديث سدّ الأبواب

پيامبر خدا صلي اللّه عليه وآله حديث سدّ الأبواب را درباره حضرت علي عليه السلام بيان فرموده و اين حديث به تواتر نقل شده است; ولي برخي معاندان، چون نتوانستند اصل حديث را انكار كنند; از اين رو نسبتِ آن را از «علي» به «ابوبكر» تغيير دادند و در اين راستا «حديث الخوخة» (حديث دريچه) را جعل كردند; يعني هم، نام علي عليه السلام را تغيير دادند و هم كلمه «در» را با «دريچه» تعويض كردند.

از احاديث صحيح قطعيِ و مشهور; بلكه متواتر، حديث سدّ الأبواب است كه از رسول خدا صلي اللّه عليه وآله در شأن مولايمان امير مؤمنان علي عليه السلام وارد شده است، پيامبر خدا صلي اللّه عليه وآله در ضمن سخني فرمود: سدّوا الأبواب إلاّ باب علي; تمام درها ـ جز در خانه علي ـ را ببنديد.

پيامبر خدا صلي اللّه عليه وآله حديث سدّ الأبواب را درباره حضرت علي عليه السلام بيان فرموده و اين حديث به تواتر نقل شده است; ولي برخي معاندان، چون نتوانستند اصل حديث را انكار كنند; از اين رو نسبتِ آن را از «علي» به «ابوبكر» تغيير دادند و در اين راستا «حديث الخوخة» (حديث دريچه) را جعل كردند; يعني هم، نام علي عليه السلام را تغيير دادند و هم كلمه «در» را با «دريچه» تعويض كردند.

از همين رو تصميم گرفتيم كه اين پست را به دفاع از حق مسلم امام علي وفضايل ايشان ودروغ برخي كه اين حديث را نسبت مي دهند به ابوبكر طبق كتب خود اهل تسنن بپردازيم

علماي بسياري به نقل اين حديث پرداخته اند. تِرمذي با سلسله سند خود مي نويسد كه ابن عباس مي گويد: رسول خدا صلي اللّه عليه وآله دستور بستن درها(يي كه به مسجد باز مي شد) به جز در خانه علي عليه السلام را داد.

صحيح تِرمذي: ۵ / ۴۱۰، كتاب مناقب، مناقب علي بن ابي طالب عليهما السلام، حديث ۳۷۵۳

احمد بن حنبل نيز به نقل اين حديث پرداخته است. وي از عبداللّه بن رقيم كناني چنين نقل مي كند: در زمان جنگ جمل به مدينه رفتيم. ما در اين شهر با سعد بن مالك ملاقات كرديم. سعد گفت: رسول خدا صلي اللّه عليه وآله به بستن درهايي كه به مسجد باز مي شد امر فرمود و درِ خانه علي را به حال خود واگذاشت

مسند احمد: ۱ / ۲۸۵، مسند سعد بن ابيوقّاص، حديث ۱۵۱۴٫

احمد بن حنبل اين حديث را در موارد متعدّدي و با سندهاي گوناگون، از چند تن از صحابه روايت كرده است.

ر.ك: مسند احمد: ۱ / ۵۴۵، مسند عبداللّه بن عباس، حديث ۳۰۵۲ و ۱۰۴۲، مسند عبداللّه بن عمر، حديث ۴۷۸۲ و ۵ / ۴۹۶، حديث زيد بن ارقم، حديث ۱۸۸۰۱٫

حاكم نيشابوري نيز به سند خود اين حديث را نقل كرده است. وي نقل مي كند كه زيد بن ارقم مي گويد: درِ خانه چند تن از اصحاب رسول خدا صلي اللّه عليه وآله به مسجد باز مي شد. روزي رسول خدا فرمود: سدّوا هذه الأبواب إلاّ باب علي; اين درها ـ جز درِ خانه علي ـ را ببنديد. زيد مي گويد: مردم در اين مورد اعتراض كردند. رسول خدا صلي اللّه عليه وآله برخاست و خدا را ستود و بر او ثنا گفت و فرمود: أمّا بعد، فإنّي أمرت بسدّ هذه الأبواب غير باب علي، فقال فيه قايلكم. واللّه، ما سددت شيياً ولا فتحته، ولكن اُمرت بشيء فاتّبعته; من به بستن اين درها جز در خانه علي امر نمودم، برخي از شما به اين مسيله اعتراض كرديد، به خدا سوگند! من [به رأي خود] نه دري را بستم و نه دري را گشودم; بلكه به كاري امر شدم و از آن فرمان، پيروي كردم. حاكم نيشابوري پس از نقل اين حديث مي نويسد: سند اين حديث صحيح است.

المستدرك علي الصحيحين: ۳ / ۱۳۵، كتاب معرفة الصحابه، ذكر مناقب اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام، حديث ۴۶۳۱

وي در سندي ديگر از ابو هريره اين گونه نقل مي كند: روزي عمر بن خطّاب اظهار داشت كه به علي بن ابي طالب سه ويژگي عطا شد كه اگر يكي از آن ها به من عطا مي شد، براي من از همه نعمت هاي دنيوي محبوب تر بود. گفته شد: اي امير مؤمنان! آن ها چيستند؟ گفت: ازدواج او با فاطمه دختر رسول خدا صلي اللّه عليه وآله، سكونت او در مسجد همراه رسول خدا صلي اللّه عليه وآله ـ كه هر چه براي پيامبر در آن مسجد حلال بود براي او نيز حلال بود ـ و سپردن پرچم به او در جنگ خيبر. حاكم نيشابوري پس از نقل اين روايت مي نويسد: سند اين حديث ـ گرچه بخاري و مسلم آن را نياورده اند ـ صحيح است.

همان: ۳ / ۱۳۵، حديث ۴۶۳۲٫

از ناقلان ديگر اين حديث، نَسايي است. وي به سند خود از حارث بن مالك اين گونه نقل مي كند كه حارث مي گويد: روزي به شهر مكّه وارد شدم و با سعد بن ابي وَقّاص ملاقات كردم. به او گفتم: درباره علي فضيلتي شنيده اي؟ گفت: با رسول خدا صلي اللّه عليه وآله در مسجد بوديم شبان گاه پيامبر نداد داد: ليخرج من المسجد إلاّ آل رسول اللّه وآل علي; هر كس جز خاندان رسول خدا و خاندان علي، بايد از مسجد خارج شوند. سعد گفت: ما از مسجد خارج شديم، وقتي صبح شد، عموي رسول خدا صلي اللّه عليه وآله به حضورش آمد و عرض كرد: اصحاب و عموهايت را از مسجد بيرون كردي و اين جوان را باقي گذاشتي؟! رسول خدا صلي اللّه عليه وآله فرمود: ما أنا أمرت بإخراجكم ولا بإسكان هذا الغلام. إنّ اللّه هو أمر به; من به بيرون كردن شما و سكونت اين جوان امر نكردم; اين خداوند بود كه به اين عمل امر فرمود. نَسايي مي افزايد: فطر مي گويد كه عبداللّه بن شريك، از عبداللّه بن رقيم، از سعد نقل كرده كه عباس به حضور پيامبر صلي اللّه عليه وآله آمد و عرض كرد: درِ همه خانه هاي ما، جز درِ خانه علي را بستي؟ پيامبر فرمود: ما أنا فتحتها ولا سددتها;۱ من دري را نگشودم و دري را نبستم.

خصايص عليّ بن ابي طالب عليهما السلام: ۷ ـ ۷۱، بيان گفتار رسول اكرم صلي اللّه عليه وآله: «ما انا أدخلته وأخرجتكم»، حديث ۴۰٫

از اين حديث وساير احاديثي كه از حضور بينندگان گذشت معلوم مي شود بستن تمام درها به غير در خانه ي علي عليه السلام نه تنها خواست پيامبر بلكه دستور خداوند متعال بوده است.واين حديث فضيلت امام علي عليه السلام برساير اصحاب پيامبر رامي رساند.

سايت تحقيقاتي اسلام پرس

Islam-Press.Net