آيا درخواست شفا از اولياء الهي شرك است؟

آيت الله سبحاني در نوشتاري به پرسشي پيرامون در خواست شفا از اوليا ءالهي پاسخ دادند.

سوال:چگونه مي گوييد: اي امام عزيز! فرزند ما را شفا بده! در حالي كه شافي خداست و اين نوعي شرك است؟

پاسخ:در گذشته، يادآور شديم كه ملاك توحيد و شرك در دست ما نيست كه كاري را عين توحيد و كار ديگر را شرك قلمداد كنيم، بلكه براي خود، معيار و ميزاني دارد كه بايد كارها با آن معيار سنجيده و ما اين معيار را با دو مثال روشن مي كنيم.

در قرآن مجيد، تدبير جهان آفرينش، از جمله شفاي بيماران، را به خود خدا نسبت داده است، و منحصر به او شمرده است، و در سوره‌هاي مختلف مي فرمايد:

(يدبّر الأمر)[1]؛ «اوست كه جهان را اداره مي كند».

ولي در حالي كه تدبير را منحصراً از آن خود مي داند، در سوره النازعات مي فرمايد: (فالمدبّرات أمراً)[2]، مسلماً در قرآن تناقض نيست. خود قرآن مي فرمايد:(قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً)[3]

ولي تفسير هر دو آيه اين است: تدبير مستقل و غير وابسته به جايي از آن خداست. اما به حكم اين كه اين جهان، جهانِ اسباب و مسبّبات است، يك رشته مدبرهايي هستند كه به اذن خداوند در تدبير جهان و ارسال ارزاق به بشر مؤثرند و فرشتگاني براي اين كار، گمارده شده اند. مدبّر بودن اينها منافاتي با انحصار تدبير به خدا ندارد، زيرا اينها جنود الهي و كارگزاران عالم آفرينش به اذن خدا هستند.

مثال ديگر

همگان معتقديم كه شافي خداست و ابراهيم خليل در اين مورد چنين مي گويد:(وإذا مرضت فهو يشفين)[4]

ولي در عين حال، خدا مي فرمايد: ما در عسل شفا قرار داديم، تو گويي اين معجون شفابخش است. و مي فرمايد: (فيه شفاء للناس)[5]

و حضرت مسيح، تصريح مي كند كه من بيماران را بهبود مي بخشم و شفا مي دهم، اما به اذن خدا، چنان كه مي فرمايد: (وأُبري الأكمه والأبرص وأُحيي الموتي بإذن الله)[6]

بنابراين منطق قرآن اين است كه شفا، و حتي زنده كردن مردگان، به صورت استقلالي و بدون استمداد از كسي، ويژه خداست ولي شفا، و حيات بخشي به اذن الهي و امر او و به عنوان اين كه كارگزار عالم آفرينش است، به وسيله اولياي خدا انجام مي گيرد، با توجه به اين آيات، روشن مي شود كه درخواست شفا به نحوي كه حضرت مسيح يادآور آن است، نه تنها شرك نيست، بلكه عين توحيد است و با آيات قرآن، كمال انطباق را دارد.

[1]. يونس، 3و 31; رعد، 2; سجده 5.

[2]. نازعات/ 5.

[3]. نساء/ 82.

[4]. شعراء/ 80.

[5]. نحل/ 69.

[6]. آل عمران/ 49.

شيعه نيوز