زيارت جامعه به درخواست چه كسي بيان شد؟

حجت الاسلام مهدي اسماعيلي مدير گروه حديث پژوهشكده باقرالعلوم (عليه السلام) گفت: زيارت جامعه به اعتراف محدثان بزرگ، از آثار ماندگار و از احاديث معتبر شيعه است كه در آن امام هادي(عليه السلام) به موسي بن نخعي، شيوه سخن گفتن با مقام عصمت را تعليم فرموده است.

وي با اشاره به تاريخچه انشاء زيارت جامعه كبيره افزود: داستان از آنجا شروع مي شود كه شخصي به نام موسي نخعي تقاضا مي كند تا امام روش سخن گفتن با امامان را به او بياموزد آن هم سخني كه نه قبل از آن بر زبان كسي جاري شده باشد و نه بعد از آن. و امام در كمال فروتني و تواضع، يكي از ماندگارترين آثار معنوي خويش را به موسي نخعي، آموزش مي دهد و به او سفارش مي كند كه شرط اول در ارتباط و پيوند معنوي با ارواح نوراني معصومين، توجه به عظمت آفريدگار و خداي سبحان است و لذا بايد زبانت به ذكر و ياد خدا گويا باشد كه اين در حقيقت اجازه ورود به محضر خالص ترين بندگان خدا است.

اسماعيلي تصريح كرد: اين سفارش امام به همه دين مداران است كه تمام برنامه ها بايد بر محور توحيد و خداشناسي باشد و لذا سفارش مي فرمايد كه بايد جسم و روانت را سر شار از وقار و آرامش نمايي تا رشحاتي از فضاي عطر آگين معنوي مقام و منزلت معصوم نصيبت شود. در اين صحيفه بزرگ امام شناسي به بيش از 200 وصف از اوصاف امام اشاره شده است، كه در مجموع آن، ترجمان شخصيت حقيقي پيشوايان برتر ترسيم شده است.

وي با ارايه توضيحاتي در مورد شرايط زيارت امام اظهار داشت: زاير هنگامي كه مقابل بارگاه امام مي ايستد اعتراف مي كند كه صاحب اين بقعه منتسب به با افتخارترين خاندان در اين عالم است يعني بيت نبوت، خانه وحي، خانه اي كه مقربان از فرشتگان به آنجا رفت و آمد مي كنند. زاير، مدفون در آن قطعه از زمين را خزانه دانش ها و مركز آگاهي ها مي داند، و پس از اين وصف او را تنها فرد شايسته زمامداري و رهبري جامعه بشري مي نامد، و چقدر آگاهانه اين دو وصف در كنار هم مي آيند كه سياست به معناي رهبري و اداره صحيح زندگي مردم دانش لازم دارد آنهم دانشي كه مصدرش وحي باشد.

مدير گروه حديث پژوهشكده باقرالعلوم(عليه السلام) در پايان تأكيد كرد: در اين زيارتنامه شخص زاير بايد بداند كه او در محضر كسي قرار دارد كه او پيشواي هدايت، و چراغ در تاريكي ها و با وصف مطيعان امر خدا و خالص در بندگي و مطيع اوامر مولي و ذوب شده در حب و دوستي خالق است. و بالاخره شخص زاير مي آموزد كه راهي غير از روش و منش آنان در زندگي براي رسيدن به سعادت وجود ندارد.

شيعه نيوز