همان طوري كه نجس كردن مسجد حرام بوده نجس كردن حرم و ضريح پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) و امامان (عليهم السلام) نيز حرام است و اگر يكي از آنها نجس شود چنانچه نجس ماندن آن بي‌احترامي باشد تطهير آن واجب است بلكه احتياط واجب آن است كه اگر بي‌احترامي هم نباشد آن را تطهير كنند.

سوال:
1. اگر يكي از صحن هاي حرم ايمّه اطهار (عليهم السلام) نجس شد آيا پاك كردن آن واجب است
2. اگر داخل حرم نجس شد ولي نه زير گنبد بلكه در يكي از اتاق ها يا شبستان هاي نزديك به فضاي زير قبه آيا در اين صورت تطهير واجب است
منظور از حرم همان زير گنبد و جايي است كه در آن ضريح مقدس و قبر مطهر قرار دارد و به آن حرم و مشهد شريف گفته مي‌شود.[1] نجس كردن حرم پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) و ايمه اطهار (عليهم السلام) و ضريح آنان نيز حرام است.[2] يعني همان طوري كه نجس كردن مسجد حرام بوده نجس كردن حرم و ضريح پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) و امامان (عليهم السلام) نيزحرام است و اگر يكي از آنها نجس شود چنانچه نجس ماندن آن بي‌احترامي باشد تطهير آن واجب است بلكه احتياط واجب[3] آن است كه اگر بي‌احترامي هم نباشد آن را تطهير كنند.[4]

پس با توجه به نكته بالا در پاسخ گفته مي شود:
1. از آنجايي كه به صحن ها حرم به معناي ذكر شده صدق نمي كند بنابراين صحن ها در حكم مساجد نيستند[5] و تطهير آن در صورت نجس شدن واجب نيست مگر اين كه در عرف بي احترامي و هتك حرمت محسوب شود كه در اين صورت تطهير آن واجب است. البته امروزه كه بحمدالله اكثر بارگاه هاي مطهر امامان و امامزادگان داراي خدمتگزاراني است كه در جهت نظافت آن فعال هستند بهتر است در صورت نجاست نقطه اي از آن به آنان اطلاع داده شود.
بله! گاهي در قسمتي از صحن ها مسجد ساخته شده است كه در آن صورت آن قسمت در حكم مسجد است.

پي نوشت:
[1]. خامنه اي سيد علي اجوبة الاستفتايات (فارسي) ص 86 س 424 توضيح المسايل (محشي – امام خميني) ج 1 ص 213
[2]. موسوي خميني (امام خميني) سيد روح الله توضيح المسايل ص 38 م 131 و ص 201 م 886
[3]. اما برخي از مراجع در صورت بي احترامي نشدن تطهير آن را احتياطاً مستحب مي دانند مانند: آيات عظام اراكي خويي فاضل تبريزي سيستاني زنجاني احتياط مستحبّ آن است كه اگر بي‌احترامي هم نباشد آن را تطهير كنند توضيح المسايل (محشي – امام خميني) ج 1 ص 504 م 904.
[4]. توضيح المسايل (محشي – امام خميني) ج 1 ص 504 م 904 موسوي خميني (امام خميني) سيد روح الله نجاة العباد ص 75
[5]. بهجت محمد تقي جامع المسايل ج 1 ص

شيعه نيوز