معرفي چند فيلتر شكن موثر (بدون قطعي)

پسرا، دخترا يك مژده به همتون:

از حالا ميتونيدازفيلترشكن هاي مااستفاده كنيد.

لازم به توضيح است اين فيلترشكن ها دايمي بوده و هيچ سروري قادربه قطع آن و فيلترش نمي باشد.

ضمناً تا مي تونين اين فيلترشكنا رو استفاده كنيد.

.

حالا اين فيلتر شكن ها رو يادداشت كن و هر جا دلت مي خواد برو!؟


1. نماز: فكر مي كنم بهترين فيلتر شكن دنيا باشه كه خود خدا هم زير اين فيلتر شكن روامضا و مهر كرده...باور نداري اين آيه اش"ان الصلاه تنهي عن فحشا و المنكر عنكبوت/44"

2. قرآن: فقط براي اين فيلتر شكن بگم كه نظيرش اصلا وجود ندارد. همه متخصصين فيلتر شكني(پيامبران) جلوي اين كلام الهي زانو مي زنند...براي اثر كردنش اول قدم خواندنش و بعد فهميدن و پله آخر عمل كردن به آن است.

3. محبت اهل بيت: متاسفانه اين نسخه از فيلتر شكن ها همه جا پخش نشده و به گفته صاحبان اين فيلتر شكن ها اين نسخه براي كساني است كه واقعا به ما(اهلبيت) اعتقاد داشته و پيرو ما باشند.

4. اذكار: اين ذكر بايد توسط متخصصان آن تجو يز بشو د.

5. ماه مبارك رمضان: اين سري از فيلتر شكن ها مدت زمان طولاني براي شما كاربرد دارن و حتي باعث مي شن ويروس هايي كه با گناه وارد وجودمون كرديم قتل عام كنيم.


اخطار جدي: در مورد فيلتر شكن سه و چهار بايد بگم نسخه هاي تقلبي زيادي وجود دارد فقط مواظب باشيد بدلي شو بهتون ندن.

دلايل فيلتر شدن:


1. وقتي انساني گناه مي كند به دليل جهلش به ازاي هر قدمي كه از خدا دور مي شود اين فيلترها بر چشمها، گوش ها وقلبش سيطره پيدا مي كنه.


2. هرگاه كسي دچار اين گناهان شد اگر به يكي از اين فيلتر شكن ها وصل شو د ان شاءالله سايت دلش وا مي شه و هر چي بخواد مي بينه.