تسبيح فاطمه الزهراء عليها السلام هديه اي از طرف پدر بزرگوارش بود كه مستحب است بعد از نماز يا در وقت خواب خوانده شود.دختر رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم كنار قبر عموي بزرگوارش ‍ جناب حمزة بن عبد المطلب از تربت شهيد براي خود تسبيح درست كرد اينها معني دارد!يعني چه خاك شهيد محترم است قبر شهيد محترم است من براي عبادت خدا كه مي خواهم اذكار خود را بشماريم نيازمند به سبحه ام (تسبيح) چه فرقي مي كند دانه هاي تسبيح از سنگ باشد يا چوب يا خاك و از هر خاكي آدم بردارد برداشته است ولي من اين را از خاك تربت شهيد برمي دارم و اين نوعي احترام به شهيد و شهادت است نوعي به رسميت شناختن قداست شهادت است تا آنكه بعد از شهادت وجود مقدس امام حسين عليه السلام خود به خود لقب سيد الشهدا از جناب حمزه گرفته شد و به نوه برادر بزرگوارش حسين بن علي عليه السلام داده شده و بعد از آن ديگر اگر كسي بخواهد به خاك شهيد تبرك بجويد از خاك حسين بن علي عليه السلام تهيه مي كند.

چهار همراه شيعيان

امام كاظم عليه السلام مي فرمايد:لا تستغني شيعتنا عن اربع خمرة يصلي عليها و خاتم يتختم به و سواك يستاك به وسبحة من طين قبر ابي عبدالله عليه السلام

پيروان ما از چهار چيز بي نياز نيستند:۱- سجاده اي كه بر روي آن نماز خوانده مي شود.۲- انگشتري كه در انگشت باشد.۳- مسواكي كه با آن دندان ها را مسواك كنند.۴- تسبيحي از خاك مرقد امام حسين. امام صادق عليه السلام مي فرمايد:و من كان معه سبحة من طين قبر الحسين عليه السلام كتب مسبحا و ان لم يسبح بهاكسي كه تسبيحي از خاك مرقد حسين عليه السلام با خود داشته باشد تسبيح گوي حق محسوب مي شود گرچه با آن تسبيح نگويد.

در حديثي ديگر امام صادق عليه السلام مي فرمايد: يك ذكر يا استغفار كه با تسبيح تربت حسين عليه السلام گفته شود برابر است با هفتاد ذكر كه با چيز ديگر گفته شود.

استشمام بوي شهيد با تربت آقا

اين خاك پاك به گونه اي است كه ذكر گفتن با تسبيح ساخته شده و با سجده كردن ثواب فراواني دارد اگر كسي بخواهد از خاك شهيد تبرك بجويد از خاك حسين بن علي عليه السلام تهيه مي كند ما كه مي خواهيم نماز بخوانيم و از طرفي سجده بر فرش و بر مطلق ماءكول و ملبوس را جايز نمي دانيم با خود خاكي يا سنگي برمي داريم ولي پيشوايان ما به ما گفته اند:حالا كه بايد بر خاك سجده كرد بهتر كه آن خاك از خاك تربت شهيدان باشد.اگر مي توانيد از خاك كربلا براي خود تهيه كنيد كه بوي شهيد مي دهد.تو كه خدا را عبادت مي كني سر بر روي هر خاكي بگذاري نمازت درست است ولي اگر سر بر روي آن خاكي بگذاري كه تماس كوچكي قرابت كوچكي همسايگي كوچكي با شهيد دارد و بوي شهيد مي دهد اجر و ثواب تو صد برابر مي شود.

فوايد همراه داشتن تربت سيد الشهدا(عليه السلام)

همراه داشتن تربت سيد الشهداء عليه السلام ايمني بخش است چنانكه فرمودند: هرگاه از سلطان يا ديگري ترس داشتي از منزلت بيرون ميا مگر اينكه تربت همراهت باشد.

دعاي امام صادق(عليه السلام) در حق شيعيان

امام صادق عليه السلام در زمان حيات خويش سجده كنان و گريان هر كسي را كه چهره بر تربت حسين عليه السلام مي نهد و هر كسي را كه بر او اشك مي ريزد و هر كسي را كه در سوگ او شيون مي كند همه را دعا مي فرمود.

شعاع نور تربت تا زمين هفتم

امام صادق عليه السلام فرمود:السجود علي طين قبر الحسين عليه السلام ينور الي الارض ‍ السابعة سجده بر تربت قبر حسين عليه السلام تا زمين هفتم را نور باران مي كند.

امام صادق عليه السلام مي فرمايد: السجود علي تربة الحسين عليه السلام يخرق الحجب السبعة

سجده بر خاك حسين عليه السلام حجاب هاي هفتگانه را مي درد. در ارشاد القلوب بيان شده: كان الصادق عليه السلام لا يسجد الا علي تربة الحسين عليه السلام تذللا لله و استكانة اليه امام صادق عليه السلام جز بر تربت امام حسين عليه السلام سجده نمي كرد تا در پيشگاه خدا اظهار خواري و فروتني كند.

شفابخش دردهاي بي درمان

در تربت امام حسين عليه السلام شفاي تمام دردهاست مگر مرگ حتمي با چند شرط:الف: اعتقاد به شفاء بودن تربت داشته باشد و به قصد شفا بخورد و من اكله لشهوة لم يكن فيه شفاء در روايتي فرمودند: والله هر كس ‍ اعتقاد داشته باشد كه به او نفع مي بخشد البته منتفع مي شود.ب: بيمار در آستانه اجل حتمي نباشد چون اجل حتمي علاج پذير نيست.ج: تربت را با وضو بردارد.د: با دو انگشت بردارد.ه‍: به اندازه نخود بلكه احوط آن است كه به قدر عدس مصرف كند نه بيشتر.و: آن را ببوسد و برديدگانش بگذارد.ز: در وقت خوردن يا خورانيدن بگويد: بسم الله و بالله اللهم اجعله رزقا واسعا و علما نافعا و شفاء من كل داء انك علي كل شي ء قدير.ح: آن را سبك نشمارد در ظروف يا مكان هاي نا مناسب نگذارد خيلي دست بر آن نمالد. يا جايي كه زياد دست مالي مي شود نگذارد.ط: فاصله تربتي كه براي شفا استفاده مي كنند از قبر مطهر تا چهار ميل باشد نه بيشتر. و هر چه به قبر شريف نزديك تر باشد بهتر است.ي: خوب است تربت را در دهان بگذارد و بعد جرعه اي آب بخورد و بگويد: اللهم اجعله رزقا واسعا و علما نافعا و شفاء من كل داء و سقم .

نوري در ظلمات قبر

با ميت در قبر گذاشتن و كفن را با آن نوشتن يكي از بركات تربت حضرت سيد الشهداء عليه السلام اين است كه اگر با ميت در قبر بگذارند آن ميت از عذاب و تاريكي قبر در امان خواهد ماند.از امام موسي عليه السلام روايت شده كه فرموده اند: هرگاه ميت را در قبر گذاشتيد مهري از تربت امام حسين عليه السلام را مقابل رويش بگذاريد نه زير سرش.از امام صادق عليه السلام روايت شده نوشتن اعتقادات به وسيله تربت امام حسين عليه السلام بر كفن ميت روشني مومن به هنگام تاريكي قبر و امان در وقت سوال و هول و هراس قيامت است.ظاهرا روايت محمد بن مسلم كه دلالت دارد خاك قبور رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم و ايمه عليه السلام شفاي دردها و سپر بلاهاست و هيچ چيز با آن برابري نمي كند مگر دعا منظور همراه داشتن است نه خوردن براي اينكه روايات فراواني دلالت دارد كه خوردن خاك مثل ميت و خون حرام است و به جز خاك قبر امام حسين عليه السلام كه شفاي تمام دردهاست است (وهو الدواء الاكبر.)

ثواب ذكر با تربت امام حسين عليه السلام

از امام رضا عليه السلام روايت شده كه هر كس با تربت امام حسين عليه السلام بگويد: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر با هر ذكر خداوند شش هزار درجه بالا برده و شش هزار شفاعت براي او مي نويسد.و از امام صادق عليه السلام نقل شده: هر كس سنگ هايي را كه از تربت امام حسين عليه السلام درست مي كنند (يعني تسبيح پخته) بگرداند به تعداد هر استغفر الله ربي و اتوب اليه هفتاد استغفاري براي او ثبت مي شود و اگر تسبيح در دستش باشد و ذكر نگويد به عدد هر دانه هفت مرتبه استغفار براي او نوشته مي شود.در روايت ديگر فرمودند: كسي كه با تسبيح تربت يك مرتبه ((سبحان الله)) بگويد چهارصد حسنه براي او نوشته مي شود چهارصد گناهش ‍ برطرف چهارصد درجه اش بالا چهارصد حاجتش برآورده مي گردد

فرجام بي احترامي به تربت امام حسين عليه السلام

موسي بن عبدالعزيز مي گويد: يوحنّا (طبيب نصراني) به من گفت: تو را به حق پيغمبرت و دينت سوگند مي دهم كه بگويي اين كيست كه مردم به زيارت قبر او مي روند آيا او از اصحاب پيغمبر شما استگفتم: نه بلكه او امام حسين عليه السلام پسر دختر پيغمبر ما است. منظورت از اين سوال چيستگفت: خبر شگفتي دارم و ادامه داد كه: يك شب شاپور خادم رشيد مرا احضار كرد نزد او رفتم امر مرا به خانه موسي بن عيسي كه از خويشان خليفه بود برد ديدم موسي بي هوش در رختخواب خود افتاده و طشتي پيش روي او گذاشته اند كه تمام احشاء و امعاء او در آن ريخته بود.شاپور از خادم موسي پرسيد: اين چه حال است كه براي موسي رخ دادهخادم گفت: يك ساعت قبل حالش خوب و با خوشحالي نشسته بود و با نديمان خود صحبت مي كرد! شخصي از بني هاشم اينجا بود گفت: من بيماري سختي داشتم و با هر چه معالجه كردم مفيد واقع نشد تا اينكه كاتب من گفت: از تربت امام حسين عليه السلام استفاده كنم اين كار را كردم و شفا يافتم.موسي گفت: از آن تربت چيزي نزد تو باقي مانده استگفت: بله شخصي را فرستاد و قدري از آن تربت را كه باقي مانده بود آورد.موسي آن را گرفت و از روي بي احترامي در نشيمنگاه خود داخل كرد!در همان ساعت فرياد او بلند شد كه ((النار النار آتش آتش)) طشتي بياوريد اين طشت را آوردند و اينها امعاء و احشاء اوست كه از او خارج شده است!نديمانش متفرق شدند و مجلس سرور موسي به ماتم مبدل شد. شاپور به من گفت: بيا نگاه كن آيا مي تواني او را معالجه كنيمن چراغ طلبيدم و آنچه در طشت بود به دقت نگاه كردم ديدم جگر سپرز و شش و دلش همه از او خارج شده است!تعجب كردم و گفتم: مالا حد في هذا صنع الا ان يكون لعيسي الذي كان يحيي الموتي هيچ كس نمي تواند درباره اين شخص كاري بكند مگر حضرت عيسي كه مرده را زنده مي كرد.))شاپور خادم گفت: راست گفتي وليكن اينجا باش تا معلوم شود كه حال موسي به كجا ختم مي گردد.يوحنّا گفت: من آن شب نزد ايشان ماندم و موسي سحرگاه به جهنم واصل گرديد.

پسر عبدالعزيز مي گويد: يوحنّا با وجودي كه نصراني بود مدتي به زيارت امام حسين مي آمد تا اينكه به دين اسلام گرويد و اسلامش نيكو گرديد.

بركت تربت امام حسين عليه السلام

در زمان امام صادق عليه السلام زن بدكاري بود كه هرگاه بچه دار مي شد بچه خود را مي سوزانيد. هنگامي كه از دنيا رفت چند مرتبه او را به خاك سپردند وليكن زمين او را قبول نكرد و او را از قبر بيرون افكند!جريان را به عرض امام صادق عليه السلام رسانيدند فرمودند:((اجعلوا معها شييا من تربة الحسين قدري از تربت جدم حسين عليه السلام را با او دفن كنيد.)) به دستور امام عليه السلام عمل كردند خاك او را قبول كرد و ديگر او را بيرون نينداخت.

سلام امام زمان(عج) بر تربت جدش

در عظمت حسين و قبول تقرب و اخلاص او در پيشگاه خدا همين بس كه خداي در خاك حسين عليه السلام شفا قرار داده. در اين زمينه اسناد بسياري وجود دارد كه در دسترس ترين آنها زيارت منسوب به امام زمان عليه السلام است:السلام علي من جعل الله الشفاء في تربته سلام بر (حسين) كسي كه خداوند در تربت او شفاء قرار داده است.از امام باقر عليه السلام نقل شده كه فرمود:ان الله تعالي عوض الحسين من قتله: اءن جعل الامامة في ذريته و الشفاء في تربته واجابة الدعاء عند قبرهخداوند تبارك و تعالي در پاداش قتل حسين اين عوض را معين فرمود:كه امامت را در ذريه او قرار داد و در تربت او شفا قرار داد و در كنار قبرش ‍ وعده اجابت به در خواست ها داد.
شيعه نيوز