علت بالا بردن دست هنگام دعا
1ـ صفوان بن يحيي گويد: أبو قرّه‏1 محدّث رفيق شبرمه از من خواست ترتيب ملاقات او را با امام رضا عليه‎السلام بدهم من نيز اذن دخول گرفتم و آن حضرت اجازه فرمود أبو قرّه داخل شد و از امام عليه‎السلام مسايلي درباره حلال و حرام و فرايض و أحكام و معارف پرسيد. در يكي از سوالات به حضرت عرض كرد: چرا هنگام دعا دستهاي خود را به آسمان بالا مي‎بريد حضرت فرمود: خداوند هر كدام از بندگان را به نوعي از عبادت استعباد فرموده و خداوند را پناهگاه و مكانهايي براي عبادت است كه بدان پناه مي‎برند بندگان خود را ملزم به رعايت گفتار علم و عمل و توجّه و مانند آنها فرمود. توجّه در نماز به كعبه كرد و حجّ و عمره را برايش توجيه فرمود و مخلوق خود را هنگام دعا و طلب و تضرّع ملزم به باز كردن دستان و بالا بردن به سمت آسمان فرمود تا نشان از حال استكانت و بندگي و خواري در برابر او باشد.

ابطال نظريه رييت خدا
2ـ أبو قرّه مجدد پرسيد ما روايت شده‎ايم كه «خداوند ديدار و هم سخني خود را ميان دو تن از پيامبران تقسيم فرمود صحبت را به موسي عليه‎السلام و رويت را به محمّد صلّي‎اللَّه عليه و آله عطا كرد امام رضا عليه‎السلام فرمود: پس آنكه از طرف خدا [اين مطلب را] به جنّ و انس رسانيد كه: «لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ (انعام103) وَ لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً (طه110) وَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‏ء (شوري11) ديده‎ها او را درك نكند علم مخلوق به او احاطه نيابد چيزي مانند او نيست» آيا جز محمّد صلّي‎الله عليه و آله بود گفت: بله. فرمود: چگونه ممكن است مردي به سوي تمام مخلوق بيايد و به ايشان بگويد كه از جانب خدا آمده و آنان را به فرمان خدا به سوي خدا خوانده است و بگويد: ديده‎ها خدا را در نيابند و علمشان به او احاطه نكند و چيزي مانندش نيست سپس همين مرد بگويد: من به چشمم خدا را ديدم و به او احاطه علمي پيدا كردم و او به شكل انسان است! آيا حيا نمي‎كنيد! زنادقه نتوانستند چنين نسبتي به او دهند كه او چيزي از جانب خدا آورد آنگاه از راه ديگر خلاف آن را گويد.

تسنيم