فضيلت نمازخواندن در شهر كربلا

ايه الله العظمي سيد صادق شيرازي:اهل بيت عليهم السلام در همه زمينه ها بهترين الگو براي ما مي باشند. يكي از اموري كه بايد از اهل بيت عليهم السلام بياموزيم وبه كار بنديم اين است كه آن بزرگواران ثروت ومال فراواني به دست مي آوردند ولي همه را در راه خدا انفاق مي كردند. چراكه مال وثروت دنيا وبه طور كلي همه مظاهر دنيوي كه در نظر بسياري از ما ارزشمند است، نزد آنان هيچ ارزشي ندارد.

ايشان افزودند: آنچه نزد آنان ارزشمند است تنها امور خدايي است وبه عنوان مثال برآوردن گرفتاري هاي شيعيان وهدايت مردم نزد اهل بيت ارزشمند است. از همين روست كه مي بينيم سالانه افراد گرفتار وبيمار وحاجتمند بسياري در جوار بارگاه ملكوتي حضرت امير، سيدالشهدا، ثامن الايمه وديگر مشاهد مشرفه اهل بيت صلوات الله عليهم اجمعين به حاجت خود مي رسند وگرفتاريشان رفع مي شود. همين طور به بركت اين انوار مقدسه چه بسيار از انسان ها هدايت شده اند ومي شوند و به رستگاري و عاقبت به خيري دست مي يابند. به عبارت ديگر متاع دنيا كم ترين بهايي نزد اولياي خدا ندارد وفقط وفقط رضاي خدا وطاعت الهي مد نظر آنان مي باشد.

مرجع عالي قدر خاطرنشان كردند: ما نيز بايد با تأسي به پيشوايان خود در اين نكته بينديشيم كه براي چه هدفي آفريده شده ايم وچه نقشي را بايد ايفا كنيم. مسلماً فلسفه وجودي انسان خورد وخوراك وتهيه مسكن وپوشاك وديگر نيازهاي مادي نيست وشايسته نيست كه انسان عمر شريف را فقط وفقط صرف اين اهداف ونيازهاي كم اهميت نمايد. بلكه بايد از سرمايه عمر خود به گونه اي استفاده كند كه در عالم آخرت برايش سودمند باشد وآن را در راه فرمانبرداري از خداي متعال ودستگيري از نيازمندان وبرآوردن حوايج برادران ايماني صرف نمايد. خداي متعال از ما مي خواهد به قدري كه اموراتمان بگذرد وتوش وتوان فعاليت وعبادت داشته باشيم غذا بخوريم، نه اين كه بيش از اين به خوراك خود اهميت دهيم، يا در خوردن آن افراط واسراف كنيم، يا خداي ناكرده به خاطر آن با همسرمان اختلاف ايجاد كنيم.

آيت الله العظمي شيرازي در بخش ديگري از بياناتشان به جايگاه والاي زمين كربلا اشاره نموده، تأكيد كردند: جماعتي از اعاظم علما وفقهاي ما نظير شيخ انصاري، سيد ابوالحسن اصفهاني، سيد محمد كاظم يزدي، ميرزا محمد تقي شيرازي وميرزاي ناييني ـ به پيروي از روايات گهربار اهل بيت عليهم السلام ـ در رساله هاي عمليه خود فرموده اند: نمازخواندن در شهر كربلا ـ ونه فقط حرم مطهر سيدالشهدا يا قمربني هاشم سلام الله عليهما ـ از نمازگزاردن در مسجدالحرام فضيلت بيشتري دارد.

ايشان همچنين توصيه كردند: قدر نعمت زيارت حرم ملكوتي سيدالشهدا عليه السلام را بدانيد ودر آن جا تصميم بگيريد خدمات خود را گسترش دهيد ودر راهي كه هستيد ثابت قدم بمانيد. اين را بدانيد كه ايجاد مقدمات ازدواج پسران ودختران وتسهيل در آن از مواردي است كه قرآن آن را «ما عِندَ الله» مي داند ونزد خدا باقي مي ماند. در كربلا از خدا واهل بيت عليهم السلام كمك بخواهيد تا شما را در ارايه خدمات بيش از پيش ياري كنند وتصميم بگيريد از وقت وپول ونيرو وگفتار خود در راه اجراي اوامر اهل بيت عليهم السلام ـ كه يكي از مهم ترين آنها تسريع وتسهيل در ازدواج است ـ بيش از گذشته استفاده نماييد. اتخاذ چنين تصميمي از نشانه هاي عنايت اهل بيت عليهم السلام وقبولي عمل است.

اميدوارم با سلامت وقبولي زيارت به وطن خود بازگرديد.


7/12/85-شيعه نيوز