السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته

همه مسلمانان روزي 5 بار اين جمله را مي گويند، تكرار مي كنند و سلام مي دهند. آنان با اين كلمات پيامبرشان را مورد خطاب قرار مي دهند.
در انتهاي فريضه، آن چنان سلام نماز را به سلام بر نبي صلي الله عليه و آله گره مي زنند انگاري كه باور دارند ايشان صدايشان را مي شنوند و پاسخ مي دهند.
آري، اين باوري است درست و عقيده اي است پا برجا. پيامبر صداي اين سلام را مي شنوند. اگر نمي شنيدند اين حكم، حكمي بيهوده بود! و دستور بيهوده از جانب خداوند محال است.
اما افسوس و صد افسوس. چه بسيار كه هر روز نمازشان را به اين كلام خاتمه مي دهند ولي زنده بودن روح و شنوا بودن آن را انكار مي كنند! آن هم روح پيامبرشان را.
راستي مي دانستي اهل وهابيت -كه زندگي را فقط در جسم مي دانند- هم در انتهاي نماز سلام مي كنند و مي گويند:
السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته

فطرت