توجه داشته باشيد كه اين سلسله متون را فقط علماي سني مي فهمند!

فقط علماي اهل سنت بخوانند(8)
پاسخ ما را به روز قيامت مؤكول كنيد

ارث با هديه فرق مي كند:
ازابو سعيد خدري زماني كه آيه"و به خويشاوندانت حقشان را عطا كن" نازل شد رسول خدا فرمودند،
اي فاطمه فدك براي توست.
عَن أبِي سَعيد الخُدريِّ قال:
لَمّا نَزَلَت هذِهِ الايَةُ {وَآتِ ذَا القُربي حَقَّهُ}دَعا رَسولُ الله عليه وآله وسلّم فاطِمَةَفَأَطاها فَدَكاً
(كثر العمال، متقي،ج2 ص 158،ج 158، و ج3، ص 767. حاكم نيشابوري و ابن بخار نيز اين حديث را نقل كرده است)
سيوطي از"مسند بزاز" ،"مسند ابي يعلي"ابن ابي حاتم و ابن مردويه نقل مي كند:
پس از نزول آيه"وآتِ ذي القُربي حَقَّه"پيامبر فدك را به صديقه طاهره بخشيد.
(مطالب العاليه، ابن حجر عسقلاني ج 3، ص 367،مسند ابي يعلي، ج2، ص 534، حديث 436)
خوارزمي نيز به بخشش فدك اشاره دارد:
چون آيه 26 اسراء نازل گرديد، رسول خدا صلي الله عليه و آله فاطمه سلام الله عليها را خواست و فدك را به وي بخشيد.
لَمّا نَزَلَت الايَةُ{وَآتِ ذَا القُربي حَقَّهُ} دَعا رَسولُ الله عليه وآله وسلّم فاطِمَةَفَأَطاها فَدَكاً
(مقتل الحسين، خوارزمي،ج1، ص 70)
نتيجه:
در مورد غصب فدك چه بهانه اي است؟
اگر بخواهيد بگوييد ارث بود، كه مي گوييم:سخن بالا و ديگر سخنان مي گويند:خير! هديه بود

فطرت