اسباب النزول

نامش علي بن احمد الواحدي نيسابوري است. خودش مي‌گويد: كتابي را نوشتم كه شان نزول‌ها را در خود جمع كرده باشد تا جويندگان و دوست‌داران شان نزول‌ها راستي‌ها را در يابند و دروغ‌ها را بشناسند و گمشده خويش را در يابند. البته اين را خودش مي‌گويد نه ما! اصولاً كتب اهل سنت براي ما حجتي براي دين‌داري نيست. فقط گاهي براي خودشان به كتاب‌هاي خودشان استناد مي‌كنيم. علي بن احمد الواحدي نيسابوري نام كتابش را گذاشته: اسباب النزول.

او هم مثل خيلي‌هاي ديگر در كتابش اعتراف مي‌كند كه آيه‌ي"يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك"در شان مولانا علي بن ابيطالب صلوات الله عليه در روز غدير نازل شده است.

منبع: اسلام تكس