ستاره

من ستاره‌ي هدايت، تو هم ستاره‌ي هدايت. من با تو دشمن و تو با من دشمن ولي هردو هدايت كننده‌ي مسلمانان! نگران نباش. آن‌قدر آدم نادان پيدا مي‌شوند كه هم من را ستايش كنند هم تو را، حال آن‌كه من تو را خواهم كشت. تو عبدالرحمان پسر خالدبن وليد، گرچه صحابي رسول خدا ‍[صلي الله عليه و آله] هستي، ولي بدان كه من هم كم از تو ندارم. من معاويه پسر بوسفيان يكي از ستاره‌هاي هدايت اهل وهابيت هستم.

(توضيح: وهابي‌ها همه‌ي صحابه را ستاره‌ي هدايت مي‌دانند)

منبع: اسلام تكس با كمي تصرف