التماس دعا يعني چه؟

فارغ از اين كه عبارت"التماس دعا"امروزه در محاورات فرهنگي و تصويري به متني طنز و حاكي از ارسال پيام هاي متلك وار تبديل شده است اما اين درخواست در عمق وجود تك تك ما يك باور ريشه دار است. تصور كنيد اوقاتي كه درمانده و وامانده شده ايد-البته خداي ناكرده- و جز دعا به درگاه خداوند متعال راهي نمي يابيد. در اين لحظات به هر كسي كه مي رسيد مي خواهيد او هم شما را دعا كند. خصوصاً اگر آن فرد را فردي مؤمن، درست كار و شايسته مي دانيد. يا زماني كه كسي را در راه يك سفر معنوي و زيارتي بدرقه مي كنيد و از او مي خواهيد كه ً دعا كند بيمار شما شفا يابد و يا اين كه مثلاً شما هم به سفر حج مشرف شويد.

تمام اين ها نمونه هاي بارزي است از پذيرش و باورداشت تاثير دعاي ديگران براي ما. اين باور داشت در جمله اي معروف در فرهنگ ما خودش را نشان داده است همان كه مي گوييم:"التماس دعا"

خوب است يادآوري كنيم ماهيت شفاعت هم همين است. يعني وقتي از كسي مي خواهيم برايمان دعا كند درواقع از وي طلب شفاعت كرده ايم. چنين موضوعي به اين سادگي، مفهومي عميق به عنوان شفاعت را بردوش دارد. اين در حالي است كه برخي مواقع، تحت تاثير برادران دوست داشتني! وهابي فكر مي كنيم طلب شفاعت يك كار فجيع، غير انساني و نامنطبق با تمام آموزه هاي ديني و اخلاقي است!!

قرار نيست اين متن سر شما را درد بياورد و وقت شما را بگيرد. فقط مي خواهيم بگوييم اگر كسي به شما گفت شفاعت شرك به خداست به او بگوييد:
"التماس دعا"

منبع: وبلاگ من هم شيعه هستم