به گزارش «شيعه نيوز» «آويگدور ليبرمن» وزير جنگ رژيم صهيونيستي در گفتگو با روزنامه كامرسانت روسيه گفته است: به طور كلي معتقدم كه (حضرت) موسي (ع) ساليان دور مرتكب اشتباه استراتژيك شد و آن اشتباه اين بود كه ما را به خاورميانه آورد به جاي اينكه به مرز‌هاي ايتاليا و سوييس ببرد.

اين اظهارنظر هر چند گستاخانه عليه يك پيامبر بزرگ الهي در عين حال اعتراف غير مستقيم اين مقام بلندپايه صهيونيستي به اشغالگري رژيم متبوع خود در سرزمين فلسطين و اين حقيقت است كه يهوديان و صهيونيست‌ها هيچ حقي در سرزمين فلسطين ندارند و ادعايي كه عليه حضرت موسي (ع) مطرح كرده نمي‌تواند توجيهي براي اشغالگري صهيونيست‌ها باشد.

ليبرمن كه اصليتي روسي دارد درباره روابط رژيم اشغالگر قدس و روسيه هم گفته است همانطور كه شناخته شده است طي دهه‌هاي گذشته ما روابط خاصي با روسيه برقرار كرده‌ايم روابطي كه سازنده و بي‌نهايت شفاف است ما اين روابط با روسيه را ارج مي‌نهيم ما روابط طبيعي با روسيه داريم و منافع اين كشور را در نظر مي‌گيريم و اميداريم كه روسيه هم منافع ما را در خاورميانه مد نظر قرار دهد.

منبع: تسنيم

شيعه نيوز